Działdowo

Ratusz Miejski

Jedynym miastem Mazur, które znajdowało się w granicach Polski przed 1945 roku jest Działdowo.

Działdowo to pod względem wielkości 11 miasto położone na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Jest największym miastem powiatu działdowskiego. Leży na rzeką Działdówką.

Historia miasta:

Miasto zostało założone na początku XIV wieku na ziemia, które wcześnie zamieszkiwały plemiona Prusów, a dokładnie Sasinowie. W 1303 roku ziemię tą  na mocy ugody przejął Zakon Krzyżacki i około 1340 roku rozpoczął budowę zamku. Przy tej budowie powstała osada, której w 1344 roku wielki mistrz zakonu krzyżackiego Ludolf Konig nadał prawa miejskie oraz nazwę Soldov. W latach 1375-79 miasto spustoszyły najazdy Litwinów. W 1410 roku Działdowo zostało przejściowo zajęte przez polskie wojska idące na Grunwald i ponownie zdobyte w 1422 roku przez Polaków. W 1466 roku miasto pozostało w granicach Prus Książęcych.

Od 1530 roku Działdowo stanowiło silny ośrodek luteranizmu. Od 1701 roku należało do Królestwa Prus, a od 1871 roku do zjednoczonych Niemiec. W latach 1876-1888 powstał tu ważny węzeł linii kolejowej.

Pod czas I wojny  światowej miasto uległo znacznemu zniszczeniu, a jego ziemie zostały przyłączone do II Rzeczypospolitej. Natomiast w latach 1939-45 zostało ponownie włączone do Prus Wschodnich.

W okresie II wojny światowej Działdowo i okolice były miejscem martyrologii, głównie inteligencji polskiej. Niemcy założyli w Działdowie obóz przejściowy. Po wojnie miasto było częścią województw warszawskiego, olsztyńskiego, ciechanowskiego.

W 1945 roku zostało wyzwolone przez wojska sowiecki.  W 1950 roku Działdowo wraz z powiatem włączono do województwa olsztyńskiego. W wyniku reformy administracyjnej (w latach 1975–98) gminy zniesionego powiatu weszły w skład województwa ciechanowskiego. Od 1999 roku przywrócony powiat należy do województwa warmińsko-mazurskiego.

Zamek gotycki

Zabytki:

 • zamek gotycki z XIV wieku
 • ratusz miejski z XVII wieku
 • rynek z zabudową (koło ratusza)
 • zabytkowe kamienice
 • kościół Podwyższenia Krzyża Świętego
 • kościół św. Wojciecha
 • dawna Synagoga
 • wieża ciśnień
 • budynek szkoły medycznej
 • liczne pomniki i miejsca pamięci.

Ciekawostki:

 1. Od 2013 roku działa także Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego.

Stacja kolejowa


Posted in Mazury | Leave a comment

Dodaj komentarz