Sanktuarium Najdroższej Krwi Pana Jezusa

Sanktuarium Najdroższej Krwi Pana Jezusa w Bisztynku

Kościół ten należy do bardzo cennych  zabytków architektonicznych kultu religijnego w Polsce,           a mowa tutaj o Sanktuarium Najdroższej Krwi Pana Jezusa w Bisztynku.

Sanktuarium Najdroższej Krwi Pana Jezusa w Bisztynku to jeden z największych kościołów na Warmii. Został on wzniesiony u schyłku XIV wieku, a w 1400 roku wyświęcony. Wcześniej kościół miał być pw. św. Marty, ale biskup  zmienił tytuł przy jego wyświęcaniu na św. Macieja Apostoła. W latach 1739-1740 do kościoła dobudowano północną nawę boczną, a do ściany wschodniej zakrystię.

Wejście Główne

Kościół

Wygląd sanktuarium:

Kościół św. Macieja i Najdroższej Krwi Chrystusa zachował się w stylu barokowym, z gotycką wieżą. Jest to budowla halowa na rzucie prostokątnym, zakończona od wschodu linią wklęsło- wypukłą. Ma ona sklepienie kolebkowe z lunetami, wsparte na czworobocznych filarach. Przęsło zachodnie nawy głównej zajmuje kwadratowa wieża, której kruchta otwarta jest ku nawom trzema arkadami. Na arkadach znajduje się chór, a przy wejściach do naw bocznych- drewniane empirowe kruchty. Okna zamknięte półkoliście. Fasada zachodnia trójosiowa, rozczłonkowana podwójnymi pilastrami jońskimi. Szczyt zwieńczony jest półkolistym frontonem, na którym ustawiono figurę Pana Jezusa. Na niższych gzymsach stoi czterech Ewangelistów. Ozdobą obejścia kościelnego są rzeźby postaci dwunastu Apostołów ustawione na otaczającym kościół mur.

Wygląd zewnętrzny świątyni

 Wnętrze świątyni:

Ambona pochodzi z XVIII wieku i znajduje się przy czwartym filarze nawy północnej. Na szczycie baldachimu stoi figura Pana Jezusa z owieczką. Organy pochodzą z połowy XVIII wieku, a ich wykonawca jest nieznany.  Konfesjonały są w stylu rokokowym z końca XVIII wieku. Zostały pomalowane na biało ze złoconymi zdobieniami. Kaplica chrzcielna i chrzcielnica zostały wykonane w 1829 roku. Ołtarz główny jest w stylu rokokowym, a wykonany został w 1772 roku. W centralnej jego części jest umieszczony obraz patrona kościoła- św. Macieja Apostoła na tle Bisztynka. W prawej nawie znajduje się ołtarz Królowej Różańca Świętego ze Św. Dominikiem. Ołtarz ten zwany jest “różańcowym”.

Rozkład Mszy Świętych oraz Nabożeństw

Posted in Obiekty Sakralne | Leave a comment

Dodaj komentarz