Zamek w Lidzbarku Warmińskim

Zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim

Do najcenniejszych zabytków architektury gotyckiej w Polsce należy zamek biskupi w Lidzbarku Warmińskim.

 

Zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim został wzniesiony w latach 1348-1400 za rządów biskupa Henryka Sorboma. Zwany tez jest “Wawelem Północnym” ze względu na autentyczne gotyckie dwupoziomowe krużganki, jakich nie ma nawet na krakowskim Wawelu. Zamek zbudowany został na planie kwadratu u ujścia rzeki Samsarny do Łyny. Jego dziedziniec otoczony jest dwukondygnacyjnymi i ażurowymi krużgankami. W północno-wschodnim narożniku zbudowana jest tak zwana wysoka wieża. W pozostałych narożnikach dobudowano w późniejszym czasie małe wieżyczki.

Zamek miał charakter obronny i otoczony był murami i fosą. Przez kilka lat rezydował tu wielki mistrz krzyżacki, a w latach 1350-1795 stanowił siedzibę biskupów warmińskich – wybitnych osobowości świata kultury i polityki, którzy uczynili z niego wspaniałą, tętniącą życiem rezydencję. Na początku XV wieku pod czas najazdu szwedzkiego zamek został ograbiony. Natomiast po II wojnie światowej stał się oddziałem Muzeum warmińskiego w Olsztynie. 

Obecnie należy do najlepiej zachowanych gotyckich zamków średniowiecznych w Polsce. Ze względu na dużą wartość artystyczną i historyczną został uznany za pomnik kultury o skali światowej. W zamku warto zobaczyć pomieszczenia reprezentacyjne: kaplicę zamkową, wielki reflektarz oraz salę obrad. Oprócz muzeum na zamku znajduje się także wystawa malarstwa polskiego oraz sztuki gotyckiej.

Ciekawostki:

  1. Wśród słynnych mieszkańców lidzbarskiego zamku byli między innymi Mikołaj Kopernik i Ignacy Krasicki.
  2. Antepedium prawego ołtarza bocznego kaplicy zamkowej uszyte jest z denek czepców warmińskich.

Przedzamcze - pałac

 

Dwie legendy o zamku:

  1. Legenda głosi, że zamek lidzbarski nigdy nie ulegnie zniszczeniu, ponieważ do jego budowy wykorzystano kamień, w który zamieniony został na własną prośbę, cierpiący z rozpaczy za niespełnioną miłością, Prus Przemko.
  2. Druga legenda głosi, że po zamku krąży duch ślepca(skazańca), który w wyniku amnestii uniknął kary śmierci. Po wyjściu jego na krużganek oślepiło go światło słoneczne. Podobno do dziś po zamku skaczą dwie iskierki – oczy skazańca.

Armata


 

 


Legenda Legenda głosi, że zamek lidzbarski nigdy nie ulegnie zniszczeniu, albowiem do jego budowy wykorzystano kamień, w który zamieniony został na własną prośbę, cierpiący z rozpaczy za niespełnioną miłością, Prus Przemko. Według innej legendy po zamku krąży duch ślepca – skazańca, który w wyniku amnestii uniknął kary śmierci. Najwyraźniej kara ta była sprawiedliwa, albowiem po wyjściu na krużganek oślepiło go światło słoneczne. Podobno do dziś po zamku skaczą dwie iskierki – oczy skazańca.Źródło: http://www.zabytki.mazury.pl/index.php?page=monument&id=23
Copyright © www.zabytki.mazury.pl
Legenda Legenda głosi, że zamek lidzbarski nigdy nie ulegnie zniszczeniu, albowiem do jego budowy wykorzystano kamień, w który zamieniony został na własną prośbę, cierpiący z rozpaczy za niespełnioną miłością, Prus Przemko. Według innej legendy po zamku krąży duch ślepca – skazańca, który w wyniku amnestii uniknął kary śmierci. Najwyraźniej kara ta była sprawiedliwa, albowiem po wyjściu na krużganek oślepiło go światło słoneczne. Podobno do dziś po zamku skaczą dwie iskierki – oczy skazańca.Źródło: http://www.zabytki.mazury.pl/index.php?page=monument&id=23
Copyright © www.zabytki.mazury.pl
Posted in Zamki i ruiny zamków | Leave a comment

Dodaj komentarz