Miłomłyn

Miłomłyn

Jednym z najpiękniejszych miejsc na Warmii i Mazurach jest miasto Miłomłyn.

Miłomłyn położony jest przy trasie E-77, w odległości 12 km od Ostródy, nad Kanałem Elbląskim.

Historia miasta:

O Miłomłynie wspomniano już w dokumentach z 1315 roku. Zanim powstało miasto istniała tutaj, na przełomie XIII i XIV wieku, warownia krzyżacka strzegąca przejścia między jeziorami. Na początku XIV wieku Krzyżacy zbudowali tu zamek i młyn. Nie opodal powstało osiedle targowe Liwemühle (Młyn nad Liwą), które w 1335 roku uzyskało prawa miejskie. Nazwa zniekształcona Liebemühl została przetłumaczona przez Polaków jako Miłomłyn. Prawa  miejskie Miłomłyn utracił w 1945 roku, a ponownie je uzyskał 1 stycznia 1998 roku.

Pożary i wojny kilkakrotnie niszczyły miasto. W 1414 roku zajęli je na krótko i zniszczyli Polacy. W latach 1466-1525 Miłomłyn pozostawał w rękach Zakonu. W lutym 1454 roku miasto i zamek poddały się powstańcom Związku Pruskiego. Jednakże 18 września 1454 roku zamek przeszedł znowu w ręce Zakonu.

W 1520 roku Polacy zdobyli i obsadzili miasto oraz zamek załogą liczącą około stu ludzi. W latach 1525-1657 Miłomłyn należał do Prus Książęcych stanowiących lenno Polski. W 1591 roku pożar spowodował duże straty.

Kościół św. Bartłomieja Apostoła

We wrześniu 1628 roku wojska szwedzkie zajęły miasto miasto, dokonując w nim wielkich spustoszeń. 18 października 1633 roku miał tu miejsce kolejny pożar, na skutek którego ocalały tylko cztery domy i kościół z czasów krzyżackich.

W 1700 roku następny pożar zniszczył wszystkie budynki, które powstały po pożarze z 1633 roku. Ocalał tylko kościół i dwa domy. W 1710 roku zmarło tu na dżumę kilkadziesiąt osób, blisko piąta część ogólnej liczby mieszkańców.

Następne poważne straty w zabudowie miasta poczynił kolejny pożar z początku XIX wieku.  W styczniu 1807 roku miasto zajęli Francuzi, a potem Prusacy i Rosjanie. W 1808 roku zabudowano tu nowy rynek, a w 1824 roku postawiono ratusz. W połowie grudnia 1831 roku stacjonowały tu jedną dobę wycofujące się oddziały polskie z korpusu generała Macieja Rybińskiego.

W latach 1752-1817 Miłomłyn należał do powiatu morąskiego, natomiast w latach 1818 – 1945  do wschodniopruskiego powiatu ostródzkiego.  Do jego szybkiego rozwoju przyczyniała się budowa Kanału Elbląskiego, która miała miejsce w XIX wieku oraz doprowadzenie kolei. W tym czasie miasto to stało się ośrodkiem handlu drewnem oraz węzłem dróg kolejowych i wodnych.

Zabytki:

  1. Kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja (neogotycki kościół pochodzący z przełomu XIX i XX wieku)
  2. Fragment muru obronnego (pochodzi z XIV wieku, wzniesiony z kamienia polnego i czerwonej cegły)
  3. Zabytkowe domy (murowane domy z przełomu XVIII – XIX wieku)
  4. Nagrobki na miejscowy cmentarzu (nagrobki z XIX i początku XX wieku z polskimi nazwiskami: Borkowski, Grosz, Grzywacz, Jaworowski, Sendzik, Szczepański).

Ciekawostki:

  1. W Miłomłynie znajduje się Hotel Miłomłyn Zdrój Medical Spa & Vitalit – kameralne Spa na Mazurach.
Hotel Miłomłyn Zdrój Medical Spa & Vitalit

Posted in Mazury | Leave a comment

Dodaj komentarz