Ruiny zamku w Szczytnie

Ruiny zamku w Szczytnie

Ten zamek rozsławił sam Henryk Sienkiewicz w swoje słynnej powieści pt. “Krzyżacy”, a mowa tutaj o zamku w Szczytnie, obecnie samych jego ruinach.

Zamek w Szczytnie zbudowany został przez Krzyżaków w XIV wieku, prawdopodobnie w miejscu dawnej osady pruskiej. To tutaj konturem był okrutny von Danveld, a przed jego bramą stał w pokutnym worku Jurand ze Spychowa.  Zamek był kiedyś centralnym punktem w mieście, a teraz tą rolę pełnią jego ruiny.

Fragment ruin zamku

Historia zamku:
Pierwotnie zamek był drewniany i stanowił ważny ośrodek administracyjny o militarny Prus Książęcych, niestety spłonął podczas najazdu litewskiego w 1370 roku. Następna jego wersja była już z kamienia i cegły. Stał się on siedzibą prokuratora krzyżackiego. Podczas wojen Zakonu z Polską był on kilkakrotnie zajmowany przez wojska polskie.

Fragment ruin zamku

W 1525 roku stał się on siedzibą starostwa. W latach 1579-81 przebudowano go na rezydencję myśliwską książąt pruskich. W końcu XVIII wieku przestał być siedzibą jakiegokolwiek urzędu i popadł w zaniedbanie, w wyniku czego częściowo został rozebrany. W 1925 roku zamek stał się siedzibą muzeum, a po zakończeniu II wojny światowej mieściło się tam Muzeum Mazurskie.

Fragment ruin zamku

Niestety nie udała się odbudowa zamku i dlatego w latach 1990-92 mury zostały zabezpieczone w postaci stałej ruiny. Obecnie zachowała się ruina zachodniego skrzydła zamku, a jego mury zamykają od zachodu czworoboczny dziedziniec ratusza miejskiego, który zbudowany został w miejscu starego zamku.

Fragment ruin zamku

Posted in Zamki i ruiny zamków | Leave a comment

Dodaj komentarz