Muzeum Mazurskie w Szczytnie

Siedziba Muzeum Mazurskiego w Szczytnie (po prawej stronie budynku)

Powstało ono w oparciu o ocalałe zbiory niemieckiego Heimatmuseum, a mowa tutaj o Muzeum Mazurskim w Szczytnie.

Muzeum Mazurskie w Szczytnie – jest jednym z siedmiu oddziałów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Początkowo mieściło się ono na zamku, a obecnie ma swoją siedzibę w gmachu ratusza przy ul. Sienkiewicza 1 w Szczytnie.

Trochę historii:

Muzeum powstało w 1945 roku z inicjatywy pierwszego polskiego starosty powiatu Waltera Późnego. To właśnie on zebrał wszystkie ocalałe  zbiory niemieckiego muzeum i wystawił je w Muzeum Mazurskim w Szczytnie.

Z początku muzeum podlegało bezpośrednio Ministerstwu Kultury i Sztuki, a w 1947 roku przejął je Powiatowy Związek Samorządowy. Otrzymało ono nazwę Muzeum Mazurskie Wydziału Powiatowego. W 1949 roku zostało one podporządkowane organizacyjnie i personalnie Muzeum Mazurskiemu w Olsztynie, ale jużw 1958 roku w wyniku decentralizacji powróciło pod opiekę władz powiatowych jako Muzeum Mazurskie w Szczytnie.

Wreszcie osiągnęło swoją pewną  stabilizację, która pozwoliła mu skupić się na podstawowych zadaniach oraz sprzyjała budowaniu jego pozycji  w środowisku lokalnym. W 1976 roku  stało się oddziałem Muzeum w Olsztynie i zaczęło podlegać Ministerstwu Kultury i Sztuki, a następnie wojewodzie olsztyńskiemu.

W 1995 roku utworzono Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Szczytnie. Natomiast od 1999 roku Muzeum jest instytucją samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Zbiory muzeum:

  • zabytki dokumentujące historię Mazur i ich mieszkańców, problematykę ruchu polskiego i prasy polskiej na Mazurach w XIX i XX wieku, zabytki sztuki sakralnej z XVIII i XIX wieku, rzemiosła i przemysłu regionalnego
  • dokumenty, kroniki, fotografie, fotogramy oraz pamiątki przekazane ze zlikwidowanych instytucji
  • kolekcja naczyń i narzędzi neolitycznych oraz z epoki żelaza
  • zbiory dokumentują kulturę materialną Mazurów, najstarsze pochodzą z połowy XIX wieku. Są to szafy, skrzynie posażne, ławy, ceramika, ludowe kafle mazurskie, stroje i tkaniny, sprzęt tkacki, sprzęty domowe i gospodarskie, narzędzia rzemieślnicze
  • numizmaty.

Muzeum gromadzi zbiory z całego regionu Mazur, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu szczycieńskiego. W 1953 roku muzeum posiadało 1375 eksponatów, a obecnie jego zbiory liczą ponad cztery i pół tysiąca eksponatów.  Od 1945 roku gromadzi także księgozbiór i na dzień dzisiejszy liczy on 2100 woluminów, 124 starodruki, czasopisma i kolekcję kartograficzną.

Warto tu zobaczyć między innymi ludowe meble mazurskie kolekcję mazurskich kafli, stroje mazurskie oraz sprzęty domowe i gospodarskie.

 Godziny otwarcia:

Muzeum zaprasza codziennie w miesiącach:

październik-kwiecień w godz. 8.00-16.00,

maj-wrzesień w godz. 9.00-17.00.

Ceny biletów:

bilet normalny – 7 zł

bilet ulgowy – 5 zł

bilet rodzinny (2+1) – 13 zł

bilet rodzinny (2+2, 2+3, 1+3) – 16 zł

wejście na wieżę – 2 zł

W niedzielę wstęp jest bezpłatny.


Uwaga:

Oczywiście wszelkie informacje o godzinach pracy muzeum i cen mogą ulec zmianie, więc sugeruje przed zwiedzaniem zerknąć na stronę internetową muzea.

Posted in Muzea i skanseny | Leave a comment

Dodaj komentarz