Olsztynek

Ratusz miejski w Olsztynku

Ratusz miejski w Olsztynku

Kolejnym ciekawym mazurskim miastem jest Olsztynek.

Olsztynek – jest to miasto położone w północnej części Polski, jakieś 28 kilometrów na południe od Olsztyna. W latach 1975-98 należał on administracyjnie do województwa olsztyńskiego, a obecnie do warmińsko-mazurskiego. Mieszkaniec Olsztynka to olsztynetczanin, a mieszkanka- olsztynetczanka. Miasto to leży w przepięknym zakątku Pojezierza Olsztyńskiego, gdzie krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne, wiodące w kierunku Warszawy i Gdańska, a także Bezled.

staróka

Starówka w Olsztynku

pomnik lwa z Tannenberg

pomnik lwa z Tannenberg

Historia miasta:

Miasto powstało ponad 650 lat temu na ziemi Prusów podbitej przez rycerzy zakonu krzyżackiego. Najpierw na tym terenie wzniesiono zamek, wokół którego zaczęli gromadzić się rzemieślnicy i kupcy, tworząc osadę. W 1359 roku Olsztynek otrzymał prawa miejskie przez komtura ostródzkiego.

Miasto założono na planie zbliżonym do wielu innych miast krzyżackich. Centralnym punktem był rynek z kościołem i ratuszem, od którego odchodziły dwie ulice. Miasto było otoczone murami.

Miasto zaczęło się szybko rozwijać, ale przerwało to wybuch wojny polsko-krzyżackiej na początku XV wieku. Potem nastąpił pokój i w czasie, którego Olsztynek odbudował się i ponownie zaczął się rozwijać. Niestety nadeszły kolejne tragiczne wydarzenia począwszy od wojny szwedzkiej, najazdu Tatarów, epidemii dżumy, a  na koniec wojny napoleońskie. Klęski te dokonały ogromnych zniszczeń i przyczyniły się do wyludnienia i upadku miasta. Dopiero od połowy XIX wieku nastąpił kolejny dynamiczny rozwój Olsztynka. W tym okresie budowano dużo dróg i linii kolejowych.

Pod czas II wojny światowej pod Olsztynkiem rozegrała się słynna bitwa pod Tannenbergiem, w której wojska niemieckie rozbiły armię rosyjską. W 1945 roku miasto zostało znacznie zniszczone przez wojska sowieckie. Od tego roku też Olsztynek znalazł się wreszcie w granicach Polski.

Zamek krzyżacki

Zamek krzyżacki

Herb miasta:

Było kilka wersji herbu miasta. Ostatnia przedstawia postać świętego Piotra w niebieskiej szacie ze złotą aureolą, trzymającego w prawej ręce złoty klucz, a w lewej złotą laskę wędrowca. Trudno jest ustalić, kto tak naprawdę nadał herb Olsztynkowi.

Komunalna wieża ciśnień

Komunalna wieża ciśnień

Flaga miasta:

Flaga miasta składa się z trzech kolorów: niebieskiego, żółtego i zielonego.

Zabytki miasta:

 1. skansen – Muzeum Budownictwa Ludowego
 2. pozostałości murów miejskich z basztami z XV wieku
 3. gotycki zamek krzyżacki
 4. kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
 5. ratusz miejski
 6. kościół ewangelicki
 7. kolejowa wieża ciśnień
 8. komunalna wieża ciśnień
 9. dom Mrongowiusza, dawna plebania kościoła ewangelickiego
 10. pomnik Mrongowiusza
 11. pomnik lwa z Tannenberg
 12. zabytkowe domy przy ul. Świerczewskiego 3,27,31; przy ul. Warszawskiej 4; przy ul. Ratuszowej 4; przy ul. Mrongowiusza 5, 26; przy ul. Chopina 10.

Ciekawostka:

 1. w Olsztynku urodził się znany obrońca języka i kultury polskiej, Krzysztof Celestyn Mrongowiusz.

Kościół ewangelicki

 

Posted in Mazury | Leave a comment

Dodaj komentarz