Cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła

SANYO DIGITAL CAMERA

Najwybitniejszy przykład architektury protestanckiej na Warmii znajduje się w Lidzbarku Warmińskim.

Cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła znajduje się w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Wysoka Brama. Zbudowana została ona z drewna w latach 1818-23 jako kościół protestancki. Budowlę ufundował król Prus Fryderyka Wilhelma III.

Cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła to pięcioprzęsłowa bazylika emporowa, z płytkim prezbiterium od północy i dwuwieżową fasadą od południa. Charakteryzuje się połączeniem nowatorskich struktur kompozycji i estetyki. Twórcą projektu był prawdopodobnie jeden z wybitniejszych twórców klasycyzmu w Królestwie Prus, architekt i malarz – Karl Friedrich Schinkel.

Obecnie świątynia użytkowana jest przez Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. 17 grudnia 1957 roku  została wpisana do rejestru zabytków.

Posted in Obiekty Sakralne | Leave a comment

Dodaj komentarz