Barczewo

Ratusz miejski w Barczewie

Ratusz miejski w Barczewie

Barczewo prawie każdemu kojarzy się z Zakładem Karnym, ale moim zdaniem to miasto ma swój urok.

Barczewo – to miasto położone na Warmii, nad rzeką Pisą Warmińską, jakieś 18 kilometrów od stolicy województwa – Olsztyna. Dzięki urozmaiconej rzeźbie terenu, dziewiczym lasom i licznym, malowniczo położonym jeziorom i rzekom jest to jedna z najpiękniejszych gmin województwa, o doskonałych warunkach do zdrowego i aktywnego wypoczynku na łonie natury.

Kościół p. w. św. Anny i św. Szczepana

Kościół p. w. św. Anny i św. Szczepana

Historia miasta:

Na przełomie XIII i XIV w. w miejscu obecnego Barczewa w widłach rzek Pisy i Kiermas istniał gród obronny Wartberg. W 1329 roku osada przy warowni otrzymała prawa miejskie, a w 1354 roku została całkowicie zniszczona przez wojska litewskie. W 1364 roku nastąpiła ponowna lokacja miejscowości na prawach miejskich. Już pod koniec XIV wieku wokół Barczewa wybudowano mury obronne z basztami.

Kościół ewangelicki

W 1466 roku przeszło ono pod panowanie Polski i odtąd należało do biskupów warmińskich. Ówczesna nazwa miasta brzmiała Wartembork.

W 1772 roku zwane odtąd Wartenburg, znalazło się w zaborze pruskim. W okresie międzywojennym w wyniku referendum miasto pozostało pod władzą niemiecką. Zostało „wyzwolone” w styczniu 1945 r. przez wojska sowieckie. Zaraz potem miasteczku nadano nazwę Nowowiejsk, na cześć urodzonego tutaj kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. W 1946 r. dokonano ostatecznej zmiany nazwy na Barczewo – od nazwiska księdza Walentego Barczewskiego, etnografa, krajoznawcy i działacza o polskość Warmii.

Synagoga w Barczewie

Synagoga w Barczewie

Zabytki Barczewa:

 1. Ratusz miejski (neogotycki z XIX wieku, est to budowla na planie prostokąta, piętrowa i podpiwniczona, z zagospodarowanym poddaszem. Całość przykryta dwuspadowym dachem z ceramiczną, czerwoną dachówką. Na środku dachu umieszczono efektowną ośmioboczną neogotycką wieżę z czterema tarczami zegarowymi.  Wieżyczka otoczona jest ażurową balustradą tworząc w ten sposób taras widokowy. Jej szczyt zwieńczono ostrołukowym blaszanym hełmem podpartym na ośmiu filarach, które tworzą w ten sposób duży prześwit. Całość wieńczy metalowa chorągiewka wietrzna.),
 2. Wieża Ciśnień (neogotycka z 1907 roku, murowana z cegły, ośmioboczna, otynkowana. Składa się ona z trzech części: dolnej, szerszej zakończonej fryzem daszkiem: środkowej z ostrołukami płytkami, w których większe i mniejsze okienka oraz ” głowicy ” z czterema otworami. Dach namiotowy kryty blachą.),

  Wieża Ciśnień

  Wieża Ciśnień

 3. Gotycka brama przy ul. Mostowej (fragmenty gotyckiej bramy miejskiej z końca XIV wieku, murowane z cegły, otynkowane – tworzą formę skarp przylegających do przeciwległych budynków),
 4. Fragmenty murów miejskich i baszt (wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej, przy kościele św. Andrzeja i przy ul. R. Traugutta, gotyckie z 1376 – 1401 roku. Nieznaczne fragmenty bramy miejskiej przy ul. Mostowej, gotyckiej z końca XIV wieku.),
 5. Kościół p. w. św. Andrzeja Apostoła (na placu Batorego, Pofranciszkański, do 1984 roku filialny, obecnie parafialny; murowany, gotycki z 1380 – 1390 roku, odbudowany w stylu renesansowym w II połowy XVIII wieku),
 6. Dawna synagoga (znajduje się ona przy ulicy Kościuszki, jest to jedyna zachowana w powiecie olsztyńskim bożnica żydowska,  zbudowana w  1847 roku),
 7. Dawny kościół ewangelicki przy ul. Grunwaldzkiej (pseudogotycki z 1871 roku, zbudowany ze składek pastorów ewangelickich w Niemczech, w latach 1973 – 1975 adaptowany na magazyn, murowany z jasnej cegły, nieotynkowany),
 8. Kościół więzienny (wybudowany został w stylu neogotyckim po 1800 roku, do 1945 roku, wykorzystywany był zarówno przez więźniów jak i przez straż więzienną. W zarząd więziennictwa przekazany został w 1950 r. Do roku 1989 służył jako magazyn wyrobów gotowych. Obecnie jest jedynym w Polsce obiektem sakralnym znajdującym się w obrębie murów więziennych.),
 9. Zespół kościoła parafialnego przy ul. Nowowiejskiego 4:

Kościół p. w. św. Anny i św. Szczepana (gotycki, wzniesiony ok. 1386 roku),

Plebania przy ul. Nowowiejskiego nr 4 (neoklasycystyczna z II połowy XIX wieku),

Dawna plebania przy ul. Kopernika 1 (zbudowany w 1821 roku na nieco starszych fundamentach, remontowana w 1959 roku. Parterowa z mieszkalnym poddaszem, pięcioosiowa (od frontu); murowana z cegły, otynkowana).

Kościół więzienny w Barczewie

Kościół więzienny w Barczewie

Atrakcje turystyczne:

 1. Przez miasto przepływają dwie rzeki: Pisa oraz Kiermas.
 2. W Barczewie jest 14 mostów znajdujących się na terenie Starego Miasta.
 3. Niedaleko kościoła św. Anny, znajduje się staw młyński (zwany więziennym) z Amfiteatrem Miejskim.
 4.  Znajdują się tereny zielone służące rekreacji, między innymi park przy ulicy Krótkiej, park przy ulicy Armii Krajowej, jak i droga wzdłuż rzeki Pisy ciągnąca się od Szpitala Miejskiego do granic miasta w kierunku plaży miejskiej o długości około 3 kilometrów.
 5. 1,5 km od Barczewa znajduje się plaża miejska nad jeziorem Orzyc.
 6. Niedaleko miasta przepływa: Dobrąg, Wadąg, Kiermas, Umląg, Kierzlińskie, Pisz, Tumiańskie.
Zakład karny w Barczewie

Zakład karny w Barczewie

Posted in Warmia | Leave a comment

Dodaj komentarz