Nidzica

Ratusz miejski w Nidzicy

Ratusz miejski w Nidzicy

Kolejnym miastem należącym do Mazur jest Nidzica.

Nidzica – położona jest w południowej części województwa warmińsko – mazurskiego, nad rzeką Nidą, na Pojezierzu Mazurskim.

Nazwa miasta:

Nazwa miasta utworzona została od słowiańskiego rdzenia nid/neid występującego w nazwach rzek nizinnych. Pierwsze źródła historyczne podają niemiecką nazwę: Nydenburg, później Neidenburg (“gród nad rzeką Nidą”), które spolszczano na Nibork, Nidbork, Niedzbórz.

Rynek w Nidzicy

Rynek w Nidzicy

 Historia miasta:

Około 1268 roku Krzyżacy założyli drewnianą strażnicę na terenie zniszczonej wcześniej osady pruskiej. Przy strażnicy powstała osada Neidenburg. Jakiś czas potem zakonnicy wybudowali w niej murowany zamek.
W 1381 roku nastąpiła lokacja miasta na prawie chełmińskim. Nidzicę otoczono murami obronnymi z fosą. W 1410 roku miasto poddało się bez walki wojskom polsko-litewskim, które podążały pod Grunwald. Od 1444 roku Nidzica należała do Związku Pruskiego.

Zamek krzyżacki w Nidzicy

Zamek krzyżacki w Nidzicy

Po wojnie trzynastoletniej, w 1466 roku, pozostała w państwie krzyżackim. Z kolei od 1525 roku wchodziła w skład Prus Książęcych. W XVII wieku miasto uległo zniszczeniu w wyniku wojen szwedzkich.

Browar Zamkowy

Browar Zamkowy

Podczas I wojny światowej, w sierpniu 1914 roku, w okolicy Nidzicy rozegrała się bitwa, podczas której miasto kilkakrotnie przechodziło z rąk do rąk – i w efekcie zostało poważnie zniszczone. W okresie międzywojennym, w 1920 roku, plebiscyt zadecydował, że Nidzica pozostała w Prusach Wschodnich.

Spichlerz w Nidzicy

Spichlerz w Nidzicy

Podczas II wojny światowej, w pierwszych dniach września 1939 roku, okolice dworca kolejowego w Nidzicy zbombardowało polskie lotnictwo. W styczniu 1945 roku miasto zostało zajęte przez wojska sowieckie. Podczas walk zniszczeniu uległo niemal 80% zabudowy miejskiej.

Kościół ewangelicko-augsburski św.Krzyża w Nidzicy

Zabytki:

 1. Ratusz miejski (wzniesiony został w 1842 roku w miejscu rozebranego w 1824 roku, w stylu neoklasycystyczny, obecnie jest siedzibą Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Punktu Informacji Turystycznej, tygodnika „Głosu Nidzickiego”, a także Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida”),
 2. Zamek krzyżacki (z XIV wieku, rozbudowany w XV wieku, zniszczony w 1945, po wojnie odbudowany),

  Kolejowa wieża ciśnień w Nidzicy

  Kolejowa wieża ciśnień w Nidzicy

 3. Klasztorek (pochodzi on z końca XIV wieku, jest to gotycka budowla o charakterze obronnym, został usytuowany w południowo – wschodnim narożniku miasta i należał do miejskich fortyfikacji),
 4. Kościół św. Wojciecha (poewangelicki, zbudowany został w XIV wieku i został włączony do miejskiego systemu obronnego, w zachodniej części miasta),
 5. Kościół Ewangelicko – Augsburski Św. Krzyża (zbudowany został w latach 1858 – 1860 w stylu neogotyckim),
 6. Dawny Browar (powstał on w 1868r oku i pierwotnie nosił nazwę „Schlossbrauerei Neidenburg” (Browar Zamkowy Nidzica), a w 1902 roku został przekształcony w spółkę, pozostając jedynym już funkcjonującym browarem w Nidzicy),
 7. Pozostałości po murach obronnych miasta (obecnie siedziba salonu firmowego jednej z sieci komórkowej oraz Baszta, w której obecnym administratorem jest Starostwo Powiatowe w Nidzicy),
 8. Kolejowa wieża ciśnień (obiekt imponujący pod względem rozmiarów, pochodzi z czasów II wojny światowej),
 9. Domy i spichlerz ( z XIX wieku).

Posted in Mazury | Leave a comment

Dodaj komentarz