Baby Pruskie

 

Wielką zagadką historyczną na Warmii i Mazurach są kamienne rzeźby zwane potoczne “Babami pruskimi”, które warto zobaczyć i zrobić sobie z nimi zdjęcie.

Pruskie Baby to kamienne posągi, które prawdopodobnie pochodzą ze średniowiecza i przedstawiają lokalnych bogów. Nazwa ta wywodzi się z języków kaukaskich i słowo “baba” lub “bal-bal” oznaczało mężczyznę, ojca rodu, a także kamienne rzeźby stawiane na grobach koczowników

Rzeźby te maja do półtora metra wysokości i przedstawiają postacie mężczyzn. Mają zaznaczone z grubsza rysy twarzy, w prawej ręce trzymają ród, a w lewej miecz lub tasak. Nie wszystkie jednak posiadają atrybut wojownika i ich ręce są złożone w krzyż na piersiach.

Istnieje kilka hipotez na temat genezy i funkcji “bab pruskich”. Niektórzy twierdzą, że miały one powstać na zlecenie Krzyżaków, a inni natomiast, że mogły także mieć związek z turniejami rycerskimi organizowanych przez Krzyżaków.

Inna hipoteza mówi o czysto pogańskim pochodzeniu. W pruskim folklorze tego typu figury  są często utożsamiane z osobami zaklętymi w kamień za jakieś przewinienie. Mogą to być też posągi bohaterów, którzy zginęli na obczyźnie lub po prostu wizerunki pruskich bogów.

Wszystkie “baby pruskie” zostały znalezione przed rokiem 1945 , oprócz jednej, która została znaleziona w niedawno.

Ich obecne lokalizacje to głownie  w pobliżu reprezentacyjnych miejsc w miastach, np.  na dziedzińcu zamku olsztyńskiego,w Piszu, Iławie i Bartoszycach.

Do tej pory wiadomo o istnieniu 22 rzeźb kamiennych.

Posted in Warto zobaczyć | Leave a comment

Dodaj komentarz